Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4265
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4216 RDWM/NPU-6/2009 Remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 956 w m. Harbutowice roboty budowlane
4217 RDWM/NPU-5/2009 Remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 966 w m. Leszczyna roboty budowlane
4218 RDWM/ZP-17/2009 Remont mostu na potoku Rybny w m. Zawoja – zamówienie dodatkowe do... roboty budowlane
4219 RDWM/ZP-10/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
4220 RDWM/ZP-13/2009 Zabezpieczenie skarpy wraz z remontem odwodnienia w m. Lipnica Dolna... roboty budowlane
4221 RDWM/NPU-4/2009 Zabezpieczenie studni wlotowej przepustów w m. Kasinka Mała w ciągu... roboty budowlane
4222 RDWT/ZP-17/2009 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
4223 Wykonanie ścianki działowej z regipsów, usunięcie starych i... usługi
4224 Szpachlowanie,położenie gładzi i malowanie ścian w trzech pokojach i... usługi
4225 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i... dostawy
4226 Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości... usługi
4227 Aktualizacji oprogramowania oraz świadczenia usług w zakresie... usługi
4228 Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m... usługi
4229 Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr... usługi
4230 Budowy skrzyżowania ul. Balińskiej (drogi powiatowej) z ulicą-... roboty budowlane
Strona 282 z 285