Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4216 RDWM/ZP-43/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
4217 RDWM/NPU-22/2009 Remont przepustu w m. Łąkta Górna w ciągu DW nr 965 roboty budowlane
4218 RDWM/ZP-42/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
4219 RDWM/ZP-41/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
4220 RDWM/ZP-40/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
4221 RDWM/ZP-39/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
4222 DI-3-271/75/UNSS/09 Dostawa wiertnicy KB200 do pobierania próbek z nawierzchni drogowych... dostawy
4223 RDW.NS/04-XI/2009 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
4224 RDW.NS/ZP-02-X/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami i samochodu wraz z kierowcą do... usługi
4225 RDW.NS/NPU-01-X/2009 „Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla... roboty budowlane
4226 RDW-J-V-43/2009 Wykonania opinii technicznej dotyczącej możliwości przejazdu przez... roboty budowlane
4227 RDW-J-V-42/2009 Remont mostu na potoku b/n w ciągu drogi wojew. Nr 775 odc.130 km 0... roboty budowlane
4228 RDW-J-V- 40/2009 Wymiana uszkodzonej karty wideodetekcji Autoscope Atlas w... roboty budowlane
4229 RDW-J-V- 35/2009 Wymiana zniszczonych barier energochłonnych SP-09 w ilości 170 mb. roboty budowlane
4230 RDW-J-V- 32/2009 Wykonanie ścieku przykrawężnikowego przy drodze woj. Nr 775 w... roboty budowlane
Strona 282 z 300