Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4279
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4261 ZP-14/RJ/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
4262 ZP 2VI / 09 Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji oraz studium... usługi
4263 ZP-RDW-K-20/2009 Remont korpusu drogi woj. nr 949w m. Polanka Wielka – zabezpieczenie... roboty budowlane
4264 dostawy
4265 RDW.NS/ZP-03-IV/2009 „Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0 084, w/c... roboty budowlane
4266 RDW.NS/ZP-01-IV/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
4267 ZP-RDW-K-9/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego–... usługi
4268 ZP-16/RJ/2009 Remont wiaduktu nad torami PKP w m. Bochnia – zaprojektuj i wybuduj roboty budowlane
4269 RDW.NS/ZP-01-VI/2009 „Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko –... roboty budowlane
4270 PRÓBA zamieszczania ogłoszeń roboty budowlane
4271 ZP3V/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami... usługi
4272 RDWM/ZP-15/2009 Remont mostu na potoku Ubionka w m. Sułkowice w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
4273 RDWM/ZP-14/2009 Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
4274 ZP3IV/09 Modernizacja drogi woj. Nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna. roboty budowlane
4275 ZP8IV/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
Strona 285 z 286