Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4628
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4471 Umowa nr RDWT/U-46/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
4472 Umowa nr RDWT/U-45/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
4473 Umowa nr RDWT/U-44/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
4474 Umowa nr RDWT/U-43/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
4475 Umowa nr RDWT/U-41/ZP-13/2009 Remont mostu przez rzekę Kisielina w m. Wał Ruda” w/c drogi... roboty budowlane
4476 Umowa nr RDWT/U-40/ZP-14/2009 „Remont mostu na potoku Bednarka w m. Bednarka w/c drogi... roboty budowlane
4477 Umowa nr RDWT/U-39/2009 Wykonanie odwodnienia w obrębie przepustów drogowych w ciągu drogi... roboty budowlane
4478 Umowa nr RDWT/U-38/2009 Remont kanalizacji opadowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w m... roboty budowlane
4479 Umowa nr RDWT/U-37/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 4... usługi
4480 Umowa nr RDWT/U-36/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 3... usługi
4481 Umowa nr RDWT/U-35/ZP-12/2009 Przedmiot umowy: Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich... usługi
4482 Umowa nr RDWT/U-34/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 1... usługi
4483 RDW.NS/ZP-04-VIII/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami do zimowego utrzymania dróg... usługi
4484 RDWM/ZP-27/2009 Dostawa prefabrykatów betonowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
4485 RDWT/ZP-25/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
Strona 299 z 309