Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4265
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-1-52/19 Wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu technicznego mostu na rzece... usługi
47 ZDW-DN-4-271-1-50/19 Aktualizacja oprogramowania Adobe CC dostawy
48 ZDW-DN-4-271-1-49/19 Zakup sprzętu elektromechanicznego i oprogramowania komputerowego dostawy
49 RDWT-271-2-17/19 „Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 ”. roboty budowlane
50 ZDW-DN-4-271-1-47/19 Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji dźwigu osobowego w... usługi
51 RDWK-271-2-14/19 „ Wymiana nawierzchni pierścienia ronda Kolbego w miejscowości... roboty budowlane
52 RDWJ-271/2-3/19 Wykonanie aktualizacji oceny stanu technicznego dla obiektu... usługi
53 RDWNS-271-1-4/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec... roboty budowlane
54 RDWJ-271-1-9/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
55 RDWNS-271-2-8/19 „Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME... dostawy
56 ZDW-DN-4-271-45/19 Opracowanie wielowariantowych koncepcji przebudowy skrzyżowań – z... usługi
57 ZDW-DN-4-271-43/19 Obwodnica Wolbromia Etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska... usługi
58 RDWT-271-2-14/19 Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 roboty budowlane
59 ZDW/DU-3-221/2/2019 Dzierżawa miejsc parkingowych w ciągu ul. Regis tj. drogi... usługi
60 ZDW-DN-4-271-48/19 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
Strona 4 z 285