Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4662
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-1-55/20 Dostawa i obsługa 4 liczników rowerzystów dostawy
47 ZDW-DN-4-271-1-51/1/20 Zakup przenośnego licznika wraz z urządzeniem GPS do zliczania... dostawy
48 ZDW-DN-4-271-1-52/20 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżem przy DW 966... roboty budowlane
49 ZDW-DN-4-271-63/20 Przebudowa skrzyżowań DW 780 z drogami gminnymi w zakresie wlotów... roboty budowlane
50 ZDW-DN-4-271-1-56/20 Analiza dokumentacji oraz przeprowadzenie instruktażu prawidłowego... usługi
51 RDWM-271-2-7/20 Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie drogi wojewódzkiej... usługi
52 ZDW-DN-4-271-1-57/20 Modernizacja sygnalizacji świetlnej w Chełmku – umieszczenie... roboty budowlane
53 RDWNS-271-2-14/20 Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu typu rondo w m... roboty budowlane
54 RDWNS-271-1-21/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981. roboty budowlane
55 RDWNS-271-1-20/20 Nazwa zamówienia przed zmianą: Likwidacja uszkodzeń i deformacji... roboty budowlane
56 ZDW-DN-4-271-1-111/19 Remont kotła centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym... roboty budowlane
57 RDWNS-271-1-19/20 Umocnienie przeciwskarpy rowu odwadniającego w/c DW 981, w m. Berest. roboty budowlane
58 RDWNS-271-1-18/20 Uzupełnienie i umocnienie korpusu drogowego DW 958 w m. Bielanka. roboty budowlane
59 RDWM-271-2-6/20 Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej (rozszerzonej) obiektów... usługi
60 ZDW-DN-4-271-1-53/20 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
Strona 4 z 311