Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4405
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 RDWNS-271-2-19/19 „Roboty konserwacyjne i naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu... roboty budowlane
47 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
48 ZDW-DN-4-271-84/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica –... usługi
49 RDWT-271-2-44/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
50 ZDW-DN-4-271-1-82/19 Poprawa płynności ruchu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z... usługi
51 RDWK-271-2-32/19 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Łęki odc 040 km 1+550 -1... roboty budowlane
52 RDWM-271-2-18/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
53 RDWM-271-2-17/19 Zakup wraz z dostawą elementów odstraszających zwierzynę tzw... dostawy
54 ZDW-DN-4-271-1-77/19 Aktualizacja urządzenia Barracuda WebFilter 610 usługi
55 ZDW-DN-4-271-1-78/19 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Zarządzie Dróg... usługi
56 RDWT-271-2-42/19 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki.” dostawy
57 ZDW-DN-4-271-1-70/19 Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Zarządu... usługi
58 ZDW-DN-4-271-83/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica –... usługi
59 RDWM-271-2-16/19 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
60 RDWM-271-2-15/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
Strona 4 z 294