Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5047
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-1-29/21 Zakup i dostawa wody mineralnej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
47 ZDW-DN-4-271-1-36/21 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigu osobowego w... usługi
48 ZDW-DN-4-271-1-24/21 Przeniesienie tablicy zmiennej treści w miejscowości Tylmanowa roboty budowlane
49 ZDW-DN-4-271-1-35/21 Uszorstnienie nawierzchni na drogach wojewódzkich – wykonanie... roboty budowlane
50 ZDW-DN-4-271-60/21 Zabezpieczenie uszkodzonego korpusu drogowego DW 958 w m. Raba Wyżna roboty budowlane
51 ZDW-DN-4-271-54/21 Modernizacja przejść dla pieszych – DW 993 w m. Kryg roboty budowlane
52 RDWM-271-2-10/21 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
53 RDWM-271-2-9/21 Wymiana poręczy mostowych U-11 na przepustach w ciągu DW 957, 955. roboty budowlane
54 ZDW-DN-4-271-49/21 Rozbudowa / przebudowa DW 969 w m. Zabrzeż w związku z przebiegiem... usługi
55 ZDW-DN-4-271-56/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
56 RDWT-271-2-10/21 Likwidacja przełomów w ciągu DW 973 Hubenice - Kozłów roboty budowlane
57 RDWT-271-2-8/21 Remont nawierzchni jezdni na estakadzie w m. Ciężkowice w ciągu DW 977 roboty budowlane
58 RDWT-271-2-7/21 Roboty remontowe mostu na rz. Dunajec w m. Zakliczyn w ciągu DW nr 975 roboty budowlane
59 RDWT-271-2-9/21 Zabezpieczenia antykorozyjne poręczy mostu na rz. Sękówka w m... roboty budowlane
60 RDWT-271-2-6/21 Awaryjna naprawa chodnika mostu w miejscowości Siedliska w ciągu DW... roboty budowlane
Strona 4 z 337