Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4165
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 RDWNS-271-2-6/19 „Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków” dostawy
47 ZDW-DN-4-271-1-16/19 Opracowanie analizy dokumentacji przetargowej dla zamówienia pn... usługi
48 ZDW-DN-4-271-1-22/19 Wykonanie i montaż tablic w Miejscach Obsługi Rowerzystów (MOR) w... usługi
49 ZDW-DN-4-271-1-23/1/19 Roboty remontowe polegające na wymianie wykładziny dywanowej w... roboty budowlane
50 ZDW-DN-4-271-19/19 Przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami w m. Małastów w ciągu DW... roboty budowlane
51 RDWM-271-2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
52 ZDW-DN-4-271-1-19/19 Aktualizacja oprogramowania ZF CmdLine Turbo Converter 6 users - 2019 dostawy
53 RDWJ-271/2-1/19 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
54 ZDW-DN-4-271-1-17/19 Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu dla inwestycji pn.:... usługi
55 RDWT-271-2-6/19 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew." dostawy
56 RDWT-271-2-4/19 „Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
57 ZDW-DN-4-271-1-18/19 Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno białych i kolorowych wraz... usługi
58 RDWT-271-1-4/19 Realizacja Projektów "BO Małopolska" edycja II - Budowa parkingu... roboty budowlane
59 RDWT-271-2-2/19 "Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
60 ZDW-DN-4-271-13/19 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 965 odc. 210 od km 5+915... usługi
Strona 4 z 278