Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4540
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-1-26/20 Świadczenie pomocy prawnej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie usługi
47 ZDW-DN-4-271-30/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień... usługi
48 ZDW-DN-4-271-31/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA TUCHOWA w ciągu DW... usługi
49 ZDW-DN-4-271-1-24/20 Aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
50 ZDW-DN-4-271-29/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 781... roboty budowlane
51 RDWNS-271-2-6/20 „Zabezpieczenie korpusu drogi w m. Bielanka w ciągu DW 958 odc. 030... roboty budowlane
52 RDWM-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 946 Kuków... roboty budowlane
53 ZDW-DN-4-271-27/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece... usługi
54 ZDW-DN-4-271-1-23/20 Dostawa przełączników sieciowych FortiGate dostawy
55 ZDW-DN-4-271-1-22/20 Wykonanie audytu oraz rekonfiguracji sieciowej infrastruktury... usługi
56 ZDW-DN-4-271-22/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 – Etap II –... usługi
57 ZDW-DN-4-271-1-19/20 Wykończenie Punktu Obsługi Klienta MKA usługi
58 ZDW-DN-4-271-1-21/20 Świadczenie pomocy prawnej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie usługi
59 RDWNS-271-1-2/20 „Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części” roboty budowlane
60 ZDW-DN-4-271-1-13/20 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 13 działek położonych w... usługi
Strona 4 z 303