Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4554
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4531 RDWT/ZP-16/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego– drogi... usługi
4532 ZP 7 V / 09 Obwodnica Dobczyc. roboty budowlane
4533 Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
4534 ZP 6V/09 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką" roboty budowlane
4535 RDWM/ZP-12/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego– drogi... usługi
4536 ZP-14/RJ/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
4537 ZP 2VI / 09 Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji oraz studium... usługi
4538 ZP-RDW-K-20/2009 Remont korpusu drogi woj. nr 949w m. Polanka Wielka – zabezpieczenie... roboty budowlane
4539 dostawy
4540 RDW.NS/ZP-03-IV/2009 „Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0 084, w/c... roboty budowlane
4541 RDW.NS/ZP-01-IV/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
4542 ZP-RDW-K-9/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego–... usługi
4543 ZP-16/RJ/2009 Remont wiaduktu nad torami PKP w m. Bochnia – zaprojektuj i wybuduj roboty budowlane
4544 RDW.NS/ZP-01-VI/2009 „Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko –... roboty budowlane
4545 PRÓBA zamieszczania ogłoszeń roboty budowlane
Strona 303 z 304