Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4628
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4531 RDWM/NPU-12/2009 Usuwanie szkód popowodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w m... roboty budowlane
4532 RDWM/NPU-11/2009 Naprawa poprzecznic na obiekcie mostowym w m. Stryszawa w ciągu... roboty budowlane
4533 RDW.NS/ZP-10-VII/2009 „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego... usługi
4534 RDW.NS/ZP-09-VII/2009 „Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Berest” roboty budowlane
4535 DI-3-271/57/UNSS/09 Opracowanie raportu OOŚ i uzgodnienie warunków realizacji... usługi
4536 RDW.NS/NPU-02-VII/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 odc. nr 100... roboty budowlane
4537 RDWT/ZP-19/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 975 odcinek Wielka Wieś –... roboty budowlane
4538 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
4539 Wynajem lokali użytkowych: Kraków, ul. Głowackiego 56: 1. pomieszczenie... usługi
4540 RDW.NS/ZP-08-VII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
4541 RDW.NS/ZP-07-VII/2009 „Remont mostu na potoku Młyniska w m. Zakopane” roboty budowlane
4542 RDWM/ZP-23/2009 Zabezpieczenie skarpy uszkodzonej podczas intensywnych opadów... roboty budowlane
4543 RDWM/NPU-13/2009 Udrożnienie i monitoring kanalizacji deszczowej w m. Harbutowice w... usługi
4544 RDWM/NPU-9/2009 Dostawa betonu B-15 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach dostawy
4545 RDWM/NPU-10/2009 Wynajem koparki wraz z obsługą do usunięcia szkód powodziowych. Wynajem samochodu... usługi
Strona 303 z 309