Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4619
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4546 RDW.NS/ZP-04-VII/2009 „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
4547 RDWM/ZP-21/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 956 w m. Sułkowice, ul... roboty budowlane
4548 Wykonanie zdjęć lotniczych usługi
4549 RDW.NS/ZP-02-VII/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich... roboty budowlane
4550 ZP 4V/09 Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
4551 RDWM/ZP-20/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
4552 ZP-RDW-K-30/2009 Remont korpusu drogi wojewódzkiej nr 949 w m. Polanka Wielka roboty budowlane
4553 RDW.NS/NPU-01-II/2009 „Montaż barier ochronnych segmentowych rurowych U-12 w ciągu drogi... roboty budowlane
4554 RDW.NS/ZP-01-VII/2009 „Oczyszczenie separatorów i osadników znajdujących się w pasie... usługi
4555 Świadczenie usługi utrzymania sieciowej bazy danych programu STCL... usługi
4556 ZP-RDW-K-19/2009 Czyszczenie osadników i separatorów wraz z wywozem i... usługi
4557 ZP4VI/09 Przebudowa mostu w m. Gorlice na potoku Stróżowianka - roboty... roboty budowlane
4558 ZP-RDW-K-24/2009 Odbudowa zniszczonego przepustu drogowego w m.Alwernia w ciągu drogi... roboty budowlane
4559 ZP-17/RJ/2009 Remont dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w... roboty budowlane
4560 RDWM/ZP-19/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem oraz samochodu ciężarowego wraz z... usługi
Strona 304 z 308