Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4628
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4561 ZP-RDW-K-30/2009 Remont korpusu drogi wojewódzkiej nr 949 w m. Polanka Wielka roboty budowlane
4562 RDW.NS/NPU-01-II/2009 „Montaż barier ochronnych segmentowych rurowych U-12 w ciągu drogi... roboty budowlane
4563 RDW.NS/ZP-01-VII/2009 „Oczyszczenie separatorów i osadników znajdujących się w pasie... usługi
4564 Świadczenie usługi utrzymania sieciowej bazy danych programu STCL... usługi
4565 ZP-RDW-K-19/2009 Czyszczenie osadników i separatorów wraz z wywozem i... usługi
4566 ZP4VI/09 Przebudowa mostu w m. Gorlice na potoku Stróżowianka - roboty... roboty budowlane
4567 ZP-RDW-K-24/2009 Odbudowa zniszczonego przepustu drogowego w m.Alwernia w ciągu drogi... roboty budowlane
4568 ZP-17/RJ/2009 Remont dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w... roboty budowlane
4569 RDWM/ZP-19/2009 Wynajem sprzętu wraz z operatorem oraz samochodu ciężarowego wraz z... usługi
4570 RDWM/NPU-7/2009 Usunięcie awarii przepustu w m. Sucha Beskidzka na potoku Zasepnica... roboty budowlane
4571 Sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości... usługi
4572 ZP-RDW-K-25/2009 Odbudowa przepustu w m. Niesułowice w ciągu drogi woj. nr 791... roboty budowlane
4573 ZP 3 VI / 09 Remont przepustów w m. Czasław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 z... roboty budowlane
4574 dostawy
4575 Ocena projektu na zadanie pn. "Remont mostu na zbiorniku Dobczyckim... usługi
Strona 305 z 309