Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5088
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5041 RDWM/ZP-17/2009 Remont mostu na potoku Rybny w m. Zawoja – zamówienie dodatkowe do... roboty budowlane
5042 RDWM/ZP-10/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
5043 RDWM/ZP-13/2009 Zabezpieczenie skarpy wraz z remontem odwodnienia w m. Lipnica Dolna... roboty budowlane
5044 RDWM/NPU-4/2009 Zabezpieczenie studni wlotowej przepustów w m. Kasinka Mała w ciągu... roboty budowlane
5045 RDWT/ZP-17/2009 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
5046 Wykonanie ścianki działowej z regipsów, usunięcie starych i... usługi
5047 Szpachlowanie,położenie gładzi i malowanie ścian w trzech pokojach i... usługi
5048 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i... dostawy
5049 Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości... usługi
5050 Aktualizacji oprogramowania oraz świadczenia usług w zakresie... usługi
5051 Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m... usługi
5052 Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr... usługi
5053 Budowy skrzyżowania ul. Balińskiej (drogi powiatowej) z ulicą-... roboty budowlane
5054 Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg... usługi
5055 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
Strona 337 z 340