Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4254
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-1-43/19 Naprawa urządzenia UPS „Multisentry 15 kVA dostawy
62 ZDW-DN-4-271-1-42/19 Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanych do pracy w sieci... dostawy
63 ZDW-DN-4-271-41/19 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
64 ZDW-DN-4-271-32/19 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
65 ZDW-DN-4-271-36/19 Wykonanie audytów energetycznych budynków Zarządu Dróg Wojewódzkich... usługi
66 ZDW-DN-4-271-39/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
67 ZDW-DN-4-271-1-37/19 Opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania... usługi
68 ZDW-DN-4-271-40/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w... usługi
69 RDWM-271-1-2/19 Remont nawierzchni DW 953 Rzozów - Gołuchowice. roboty budowlane
70 ZDW-DN-4271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
71 ZDW-DN-4-271-1-32/19 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
72 RDWJ-271-1-8/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
73 RDWNS-271-2-7/19 „Uzupełnienie brakujących klap zwrotnych na przepustach wałowych w/c... roboty budowlane
74 RDWT-271-2-10/10 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
75 ZDW-DN-4-271-1-36/19 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, oraz aktualizacja... dostawy
Strona 5 z 284