Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4544
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-1-21/20 Świadczenie pomocy prawnej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie usługi
62 RDWNS-271-1-2/20 „Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części” roboty budowlane
63 ZDW-DN-4-271-1-13/20 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 13 działek położonych w... usługi
64 ZDW-DN-4-271-1-11/20 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
65 RDWNS-271-2-5/20 „Ramowanie i oczyszczenie skarpy skalnej w ciągu DW 971” roboty budowlane
66 ZDW-DN-4-271-25/20 Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad... roboty budowlane
67 ZDW-DN-4-271-26/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
68 ZDW-DN-4-271-1-18/20 Dostawa modemów LTE do stacji meteo i sygnalizacji świetlnych... usługi
69 RDWK-271-1-2/20 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
70 ZDW-DN-4-271-1-17/20 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rzekę Przemsze w... usługi
71 ZDW-DN-4-271-1-16/20 Zakup aparatu cyfrowego dostawy
72 RDWNS-271-2-4/20 „Naprawa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu DW 971... roboty budowlane
73 ZDW-DN-4-271-21/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
74 RDWM-271-2-3/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
75 RDWNS-271-1-1/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
Strona 5 z 303