Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4822
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-1-98/20 Zakup laptopów dostawy
62 RDWM-271-2-15/20 Dostawa elementów uzupełniających do barier drogowych. dostawy
63 RDWM-271-2-14/20 Wymiana włazów kanalizacyjnych standardowych na włazy... roboty budowlane
64 RDWNS-271-2-18/20 „Zakup sprzętu do wycinania i zalewania szczelin oraz agregatów... dostawy
65 RDWNS-271-2-17/20 „Zakup ubijaka wibracyjnego” dostawy
66 RDWNS-271-2-16/20 „Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na podwoziu” dostawy
67 ZDW-DN-4-271-81/20 Dostawa samochodów osobowych –z podziałem na części dostawy
68 ZDW-DN-4-271-1-96/20 Remont pomieszczeń w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach roboty budowlane
69 ZDW-DU-3-271-ZMW/32/2020 „Zakup i dostawa materiałów do wykonania utwardzenia drogi... dostawy
70 ZDW-DN-4-271-1-100/20 Demontaż i przesunięcie automatów MKA roboty budowlane
71 ZDW-DN-4-271-1-97/20 Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku ZDW ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
72 ZDW-DN-4-271-1-95/20 Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej roboty budowlane
73 ZDW-DN-4-271-1-99/20 Remont sieci teleinformatycznej w budynku ZDW w Krakowie roboty budowlane
74 ZDW-DN-4-271-76/20 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... usługi
75 ZDW-DN-4-271-1-93/20 Zakupy inwestycyjne – wiertnica spalinowa dostawy
Strona 5 z 322