Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4167
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 RDWT-271-2-2/19 "Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
62 ZDW-DN-4-271-13/19 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 965 odc. 210 od km 5+915... usługi
63 RDWJ-271-1-3/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
64 ZDW-DN-4-271-15/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 965 Zielona –... usługi
65 ZDW-DN-4-271-1-15/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
66 RDWT-271-1-3/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Tarnów usługi
67 ZDW-DN-4-271-1-14/19 Zakup sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania dostawy
68 RDWT-271-2-3/19 Montaż balustrady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Faściszowa roboty budowlane
69 ZDW-DN-4-271-10/19 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
70 ZDW-DN-4-271-1-13/19 Dostawa materiałów biurowych w 2019 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
71 RDWNS-271-1-1/19 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
72 RDWJ-271-1-2/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
73 RDWJ-271-1-1/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
74 ZDW-DN-4-271-12/19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą... usługi
75 RDWT-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na ternie RDW Tarnów usługi
Strona 5 z 278