Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4296
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-56/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka -... usługi
62 RDWT-271-2-20/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
63 ZDW-DN-4-271-1-54/19 Ekspertyza przepustu w ciągu DW 776 odc. kilometraż odc. 101 km 0+872 usługi
64 ZDW-DN-4-271-50/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
65 RDWK-271-2-13/19 Usunięcie Uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie mostu w m.Jankowice w... roboty budowlane
66 31/203/0023/19 Najem miejsca pod automaty biletowe usługi
67 ZDW-DN-4-271-1-55/19 Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej... usługi
68 RDWNS-271-2-10/19 „Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy mostowych na obiektach... roboty budowlane
69 ZDW-DN-4-271-1-40/19 Obsługa systemu liczenia rowerzystów wykonanego w ramach umów nr... usługi
70 RDWT-271-2-19/19 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
71 ZDW-DN-4-271-1-53/19 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
72 RDWT-271-2-18/19 „Naprawa nawierzchni bitumicznej dojazdów do mostu w m. Siemiechów... roboty budowlane
73 ZDW-DN-4-271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
74 ZDW-DN-4-271-1-41/19 Przeniesienie automatu MKA z ul. Kolejowej w Krzeszowicach na peron... usługi
75 ZDW-DN-4-271-47/19 Remont dachu budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 roboty budowlane
Strona 5 z 287