Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4264
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 RDWM-271-1-2/19 Remont nawierzchni DW 953 Rzozów - Gołuchowice. roboty budowlane
77 ZDW-DN-4271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
78 ZDW-DN-4-271-1-32/19 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
79 RDWJ-271-1-8/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
80 RDWNS-271-2-7/19 „Uzupełnienie brakujących klap zwrotnych na przepustach wałowych w/c... roboty budowlane
81 RDWT-271-2-10/10 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
82 ZDW-DN-4-271-1-36/19 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, oraz aktualizacja... dostawy
83 RDWK-271-2-7/19 Naprawa uszkodzeń sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
84 ZDW-DN-4-271-1-39/19 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej dla... usługi
85 ZDW-DN-4-271-1-38/19 Aktualizacja oprogramowania Pix4D Mapper usługi
86 ZDW-DN-4-271-33/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
87 ZDW-DN-4-271-34/19 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych dostawy
88 RDWK-271-1-4/19 1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW781... roboty budowlane
89 ZDW-DN-4-271-37/19 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 130 km 0+508... usługi
90 ZDW-DN-4-271-1-31/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
Strona 6 z 285