Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5047
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-40/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
77 ZDW-DN-4-271-35/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
78 ZDW-DN-4-271-33/21 Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad... roboty budowlane
79 ZDW-DN-4-271-1-30/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Modernizacja odcinków dróg... usługi
80 ZDW-DN-4-271-34/21 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
81 RDWK-271-3-5/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
82 ZDW-DN-4-271-1-28/21 Wykonanie przebudowy instalacji chłodniczych zewnętrznych w... roboty budowlane
83 ZDW-DN-4-271-1-19/21 Nasadzenia na terenie Ośrodka w Zakopanem przy ul. Bulwary... usługi
84 ZDW-DN-4-271-26/21 Przebudowa DW 768 w m. Koszyce polegająca na budowie chodnika –... usługi
85 ZDW-DN-4-271-27/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 780 z DP 1020K (ul... usługi
86 ZDW-DN-4-271-25/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m... usługi
87 ZDW-DN-4-271-32/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
88 ZDW-DN-4-271-1-31/21 Wymiana kamer sytemu detekcji pojazdów w sygnalizacjach świetlnych... roboty budowlane
89 ZDW-DN-4-271-18/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
90 ZDW-DN-4-271-17/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
Strona 6 z 337