Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4822
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-1-75/20 Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu „Obwodnica Zatora, Podolsza... usługi
77 RDWJ-271/2-10/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych -... roboty budowlane
78 RDWJ-271/2-9/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych -... roboty budowlane
79 ZDW-DN-4-271-1-89/20 Zakup 2 000 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z... dostawy
80 ZDW-DU-3-271-ZMW/28/2020 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
81 ZDW-DU-3-271-ZMW/27/2020 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
82 RDWJ-271-1-15/20 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
83 ZDW-DN-4-271-1-86/20 Remont nawierzchni asfaltowych na parkingu ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
84 ZDW-DN-4-271-1-83/20 Opracowanie analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu dla... usługi
85 ZDW-DN-4-271-75/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
86 RDWK-271-1-9/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
87 ZDW-DN-4-271-1-84/20 Wykonanie wielowariantowej koncepcji aranżacji konserwatorskiej dla... usługi
88 ZDW-DN-4-271-1-82/20 Wykonanie monitoringu śmiertelności płazów i innych zwierząt na... usługi
89 RDWM-271-2-13/20 Dostawa gniazd RS umożliwiających montaż słupków do znaków drogowych. dostawy
90 ZDW-DN-4-271-1-88/20 Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania dostawy
Strona 6 z 322