Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4167
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 RDWT-271-1-1/19 Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
77 ZDW-DN-4-271-8/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
78 ZDW-DN-4-271-1-9/19 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
79 RDWNS-271-3-1/19 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
80 ZDW-DN-4-271-1-6/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
81 ZDW-DN-4-271-1-10/19 Aktualizacja oprogramowania VGM 4K-4 Cam plugin i VGM Player V3.0... dostawy
82 ZDW-DN-4-271-1-7/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
83 ZDW-DN-4-271-1-11/19 Opracowanie analizy hydraulicznej wpływu projektowanego mostu na rz... usługi
84 ZDW-DN-4-271-9/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
85 ZDW-DN-4-271-1-4/19 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania systemu... usługi
86 ZDW-DN-4-271-1-3/19 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania systemu... usługi
87 Umowa nr ZUM/UM - 3/2019 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
88 ZDW-DN-4-271-1-8/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj.: wprowadzania wód... usługi
89 ZDW-DN-4-271-6/19 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
90 ZDW-DN-4-271-1-5/19 Spawanie elementów metalowych tj. barier, słupków usługi
Strona 6 z 278