Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4544
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 RDWJ-271/2-1/20 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
77 ZDW-DN-4-271-17/20 Modernizacja odcinków DW 993 na odcinku Gorlice – Lipinki roboty budowlane
78 RDWJ-271-1-2/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
79 ZDW-DN-4-271-1-15/20 Aktualizacja oprogramowania MNGO Web Map SaaS Enterprise usługi
80 ZDW-DN-4-271-1-14/20 Aktualizacja oprogramowania ISID Framework V2.0 ASP.NET SERVER i... usługi
81 ZDW-DN-4-271-23/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 973 Żabno –... usługi
82 --- Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów... usługi
83 ZDW-DN-4-271-1-12/20 Świadczenie pomocy prawnej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie usługi
84 RDWNS-271-3-3/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
85 ZDW-DN-4-271-20/20 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
86 ZDW-DN-4-271-19/20 Budowa mostu w ciągu DW 781 na kanale żeglugowym Smolice w m... roboty budowlane
87 ZDW-DN-4-271-15/20 Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956... usługi
88 ZDW-DN-4-271-18/20 Modernizacja DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem – przebudowa ronda... roboty budowlane
89 RDWJ-271/2-2/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
90 ZDW-DN-4-271-14/20 Przebudowa mostu w m. Ciężkowice na rzece Biała w ciągu DW 977 odc... usługi
Strona 6 z 303