Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4165
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWM-271-2-2/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
92 RDWM-271-2-1/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
93 ZDW-DN-4-271-1-2/19 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
94 ZDW-DN-4-271-1-121/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
95 ZDW-DN-4-271-1-1/19 Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno białych i kolorowychwraz z... usługi
96 ZDW-DN-4-271-1-132/18 Świadczenie usług porządkowania i archiwizacji dokumentacji dla... usługi
97 ZDW-DN-4-271-4/19 Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem roboty budowlane
98 ZDW-DN-4-271-1-123/18 Świadczenie usług transmisji danych dla urządzeń ITS oraz urządzeń... usługi
99 ZDW-DN-4-271-5/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
100 RDWNS-271-2-2/19 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
101 ZDW-DN-4-271-1/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
102 ZDW-DN-4-271-2/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
103 ZDW-DN-4-271-1-134/18 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
104 ZDW-DN-4-271-95/18 Rozbudowa DW 964 Wola Batorska – Świniary z podziałem na części: Część 1:... roboty budowlane
105 ZDW-DN-4-271-1-116/18 Remont urządzeń ISSRRP roboty budowlane
Strona 7 z 278