Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4540
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZDW-DN-4-271-1-9/20 Dostawa materiałów biurowych w 2020 roku dla Zarządu Dróg... dostawy
92 ZDW-DN-4-271-13/20 Budowa mostu na rzece Wieprzówka wraz z rozbudową odcinka drogi... roboty budowlane
93 ZDW-DN-4-271-1-8/20 Naprawy pogwarancyjne elementów systemu MKA usługi
94 RDWNS-271-2-1/20 „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
95 RDWNS-271-2-2/20 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
96 ZDW-DN-4-271-8/20 System zarządzania dla upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich. dostawy
97 RDWK-271-1-1/20 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
98 ZDW-DN-4-271-5/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
99 ZDW-DN-4-271-1-4/20 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
100 ZDW-DN-4-271-1-107/19 Projekt adaptacji realizowanego odwodnienia inwestycji celu... usługi
101 ZDW-DN-4-271-1-6/20 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
102 ZDW-DN-4-271-7/20 Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wieprzówka w ciągu DW 781... roboty budowlane
103 ZDW-DN-4-271-1-7/20 Aktualizacja oprogramowania VID-VGM STREEMING VPS SERVER SaaS usługi
104 RDWNS-271-3-2/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
105 RDWNS-271-2-3/20 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
Strona 7 z 303