Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5047
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZDW-DN-4-271-16/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
92 ZDW-DN-4-271-15/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
93 ZDW-DN-4-271-4/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
94 ZDW-DN-4-271-38/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
95 ZDW-DN-4-271-28/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
96 ZDW-DN-4-271-29/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
97 ZDW-DN-4-271-30/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
98 ZDW-DN-4-271-31/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
99 ZDW-DN-4-271-39/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
100 ZDW-DN-4-271-37/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
101 ZDW-DN-4-271-36/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa mostu na rzece Sękówka... usługi
102 ZDW-DN-4-271-21/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa mostu w m. Dębno i... usługi
103 ZDW-DN-4-271-1-26/21 Obliczenia kontrolne światła przepustu pod DW 964 w m. Kasina Wielka... usługi
104 ZDW-DN-4-271-23/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie drogi wojewódzkiej... usługi
105 ZDW-DN-4-271-1-25/21 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
Strona 7 z 337