Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji:
03.06.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego– drogi administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce w sezonie 2009/2010 z podziałem na 5 zadań.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-RDW-K-9/2009
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr : RDW-K-V-24/2009 z dnia 15.06.2009pomiędzy ZDW RDw Kraków a Zakład Usług Komunalnych 32-602Oświęci ul.Bema 12A
Zimowe utrzymanie drogi woj.nr 933 .
Umowa nr RDW-K-V-25/2009 z dn.15.06.2009 pomiędzy ZDw-RDw w Krakowie z/s w Rząsce a ZUK 32-602 Oświęcim ul.Bema 12A
Zimowe utrzymanie drogi woj.948
Umowa nr : RDW-K-V-28/2009 z dn.15.06.2009 pomiędz ZDW RDW Kraków a Konsorcjum Firm Alba MPO Sp z o.o. ul.Kulczewska 2 ,32-300 Olkusz a a ALBA MPGK sp z o.o.
ul.Starocmentarna 2 ,41-300 Dąbrowa Górnicza
Zimowe utrzymanie drogi woj.791.
Umowa nr RDW-K-V-29/2009 z dn.15.06.2009 pomiędzy ZDWRDW Kraków a p.Kazimierz Kmiecik zam.32-435 Krzczonów22.Zimowe utrzymanie drogi woj.781.
Oryginały umów znajduja się w siedzibie RDW Kraków Rząska ul.Sucha 44 pokój nr 5.