Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji:
27.04.2018
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„Roboty zabezpieczające most na kanale żeglugowym Smolice w m.Jankowice w ciągu DW 781 odc 140 km 1 +356 "
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-5/18
Wadium:
Nie dotyczy.
Umowa:
Umowa nr : 5/2018/RDWK z dn:18.04.2018r.
Zamawiający -Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów.
Wykonawca :.Markiem Drygała prowadzącym działalność gospodarczą pn;REMOST Budowa i remonty mostów ,projekty ekspertyzy, p .Janem Drygała prowadzącym działalność gospodarczą pn REMOST Budowa i remonty mostów, projekty, ekspertyzy p. Adamem Drygała prowadzącym działalność gospodarczą pn REMOST Budowa i remonty mostów ,projekty ekspertyzy- działającymi w ramach spółki cywilnej REMOST s.c Marek Drygała ,Jan Drygała ,Adam Drygała Budowa i remonty mostów projekty ,ekspertyzy ul .Tyniecka 3 ,32-070 Czernichów .
Przedmiot umowy : „Roboty zabezpieczające most na kanale żeglugowym Smolice w m.Jankowice w ciągu DW 781 odc 140 km 1 +356 "
Oryginał umowy znajduje się w siedzbie ZDW-RDW Krakówz/s w Zabierzowie-Zabierzów ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów