Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
03.04.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno białych i kolorowych wraz z zapisem w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych ELO,archiwizowanie dokumentów w celu przekazania do archiwum zakładowego ZDW.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-18/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 26/2019/ZDW
Data zawarcia umowy : 27.03.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno białych i kolorowych wraz z zapisem w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych ELO,archiwizowanie dokumentów w celu przekazania do archiwum zakładowego ZDW."

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Łukasz Zawartka, ul. Nowy Świat 42/5, 33-100 Tarnów

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.