Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
08.04.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu dla inwestycji pn.: „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-17/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 25/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 27.03.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu dla inwestycji pn.: „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek”"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : EKKOM Sp. z o.o. ul. Dr J. Babińskiego 71B, 30-394 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.