Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
21.05.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie – część gospodarczo-garażowa (etap IV)
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-29/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 52/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 17.05.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Budowa nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie – część gospodarczo-garażowa (etap IV)"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : WB PROJEKT Wojciech borówka, ul. Balicka 291, 30-198 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.