Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
29.05.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 7 działek położonych w woj. małopolskim.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-26/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 41/2019/ZDW
Data zawarcia umów: 25.04.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 7 działek położonych w woj. małopolskim.

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: CLO & BERG Nieruchomości Agnieszka Bergier-Klohes 30-653 Kraków, ul. Walerego Sławka 16/6

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.