Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.06.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 774 (odc. ref. 010) od km 0+832 do km 2+230, w miejscowości Szczyglice, gminie Zabierzów, województwie małopolskim polegająca na budowie trasy rowerowej, będącej częścią inwestycji pn.: Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: Zadanie nr 8 – VeloRudawa (VRu) od km 32+289,14 do km 35+603,36 (od DK79 do ul. Krakowskiej)
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-39/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 75/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 10.06.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 774 (odc. ref. 010) od km 0+832 do km 2+230, w miejscowości Szczyglice, gminie Zabierzów, województwie małopolskim polegająca na budowie trasy rowerowej, będącej częścią inwestycji pn.: Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: Zadanie nr 8 – VeloRudawa (VRu) od km 32+289,14 do km 35+603,36 (od DK79 do ul. Krakowskiej)"

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Specjalistyczna Firma Usługowo-Handlowa ELTISERW Janusz Pawłowski, ul. Stojałowskiego 37/29, 30-611 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.