Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
26.06.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-37/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 65/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 29.05.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Inforess - System Adam Mitał ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.