Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
02.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanych do pracy w sieci ASG-EUPOS
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-42/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 85/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 25.06.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanych do pracy w sieci ASG-EUPOS"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : NaviGate sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.