Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Naprawa urządzenia UPS „Multisentry 15 kVA
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-43/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 86/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 26.06.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Naprawa urządzenia UPS „Multisentry 15 kVA"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : UNICARD SA ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.