Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME typu BRK 1200
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-8/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 83/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 19.06.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME typu BRK 1200"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Aebi Schmidt Polska sp.z o.o.ul. Skrajna 80A, 25-650 Kielce

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.