Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
16.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME typu BRK 1200”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-8/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
NUMER UMOWY: 83/2019/ZDW
DATA ZAWARCIA UMOWY: 19 czerwca 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME typu BRK 1200”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Aebi Schmidt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Skrajna 80A, 25-650 Kielce

Oryginał umowy znajduje się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 – Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 – Wydział Zamówień Publicznych.