Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
17.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Przesławice i Waganowice poprzez budowę zatok autobusowych i chodników przy drodze wojewódzkiej nr 775 z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-1-9/19
Wadium:
Nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
31.07.2019r godz 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy 26.08.2019r
Numer umowy : 131/2019/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Firma "Star" Ewa Chmura Warszawska nr 87, 33-240 Żabno
Oryginał umowy znajduje się w ZDW Kraków
Pełna treść umów do wglądu w ZDW Kraków

Data zawarcia umowy 10.09.2019r
Numer umowy : 137/2019/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Firma "Star" Ewa Chmura Warszawska nr 87, 33-240 Żabno
Oryginał umowy znajduje się w ZDW Kraków
Pełna treść umów do wglądu w ZDW Kraków