Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
18.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070 km 1+962, m. Dębno”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-1-4/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 15/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 24 lipca 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070 km 1+962, m. Dębno”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: NOW-WAK Paweł Nowak 33-300 Nowy Sącz, ul. Brodowska 23

Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.