Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
01.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-25/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 26.04.2019 r.
Numer umowy: 42/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
Przedmiot umowy: Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych