Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
02.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie oraz pomieszczeń laboratorium drogowego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-53/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 106/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 29.07.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie oraz pomieszczeń laboratorium drogowego"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Aneta Piszczek os. Na Wzgórzach 30/74 31-725 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.