Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
05.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Obsługa systemu liczenia rowerzystów wykonanego w ramach umów nr 34/2018/ZDW oraz 65/2018/ZDW
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-40/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 89/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 08.07.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Obsługa systemu liczenia rowerzystów wykonanego w ramach umów nr 34/2018/ZDW oraz 65/2018/ZDW"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Jacek Duda AMRECO ul. k. Kołłątajowskiej 6 lok. 26 31-234 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.