Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
06.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy mostowych na obiektach inżynierskich w ciągu DW 981”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-10/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
NUMER UMOWY: 16/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 01 sierpnia 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy mostowych na obiektach inżynierskich w ciągu DW 981”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: „PIASNEX” Piaskowanie-Malowanie Zabezpieczenia antykorozyjne Stanisław Żelasko Librantowa 164, 33-300 Nowy Sącz

Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.