Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
07.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-55/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 114/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 06.08.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Pracownia Planowania i Projektowania systemów Transportu ALTRANS Stanisław Albricht ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.