Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
08.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Najem miejsca pod automaty biletowe
Numer postępowania / zamówienia:
31/203/0023/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 115/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 01.08.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Najem miejsca pod automaty biletowe"

Najemca : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wynajmujący : PKP Polskie Linie kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-374 Warszawa

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.