Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
09.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Ekspertyza przepustu w ciągu DW 776 odc. kilometraż odc. 101 km 0+872
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-54/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 111/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 02.08.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: "Ekspertyza przepustu w ciągu DW 776 odc. kilometraż odc. 101 km 0+872"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich – Krzysztof Faron, Łącko 870, 33-390 Łącko

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.