Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
19.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu DW 968 i 969”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-11/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
NUMER UMOWY: 17/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 09 sierpnia 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu DW 968 i 969”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Firma Handlowo – Usługowo -Produkcyjna „Rol” Andrzej Rol Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.