Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
19.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-2-11/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 11/2019/RDWM
Data zawarcia umowy: 14.08.2019 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
WYKONAWCA:
Adam Kruszyna FHU „ADIM” Pomoc Drogowa Biskupice 134, 32-020 Wieliczka.
Przedmiot umowy:
„Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice".
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.