Data publikacji:
24.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont ogrodzenia w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-64/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 19.09.2019 r.
Numer umowy: 143/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: P.H.P.U. MANANA Sławomir Szafraniec, ul. Zagumnie 110, 32-440 Sułkowice
Przedmiot umowy: Remont ogrodzenia w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

E. Grabowska