Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
29.06.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej PA08/PA16 tzw. „cicha nawierzchnia” w ciągu Obwodnicy Gdowa DW 967.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-2-5/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
08.07.2020 r. godz. 09:30
Umowa:
Numer umowy: 6/2020/RDWM
Data zawarcia umowy: 09.07.2020 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DROGPOL” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj.
PRZEDMIOT UMOWY:
„Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej PA08/PA16 tzw. „cicha nawierzchnia” w ciągu Obwodnicy Gdowa DW 967".
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.