Data publikacji:
30.06.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Audyt bezpieczeństwa danych osobowych Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-35/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 78/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 01.06.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Audytu bezpieczeństwa danych osobowych Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Inforess - System Adam Mitał ul.Tysiąclecia 14/9B, 38-400 Krosno

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta