Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
03.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części – Część I: droga wojewódzka nr 968
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-1-12/20
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 32/2020/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 09 lipca 2020 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części – Część I: droga wojewódzka nr 968
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 34-608 Kamienica 1000
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.