Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
06.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Naprawa stacji monitoringu
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-45/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 99/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 01.07.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Naprawa stacji monitoringu"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce ul. Galicyjska 22, 32-087 Zielonki

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.