Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
06.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Wymiana centrali telefonicznej w obudowie naściennej na nową wraz z programowaniem w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-10/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
NUMER UMOWY: 31/2020/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 03 lipca 2020 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Wymiana centrali telefonicznej w obudowie naściennej na nową wraz z programowaniem w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: F.H.U.P. SYSTEM SERWIS Obrzut Andrzej Elektroniczne Systemy zabezpieczeń i Klimatyzacji Obiektów 33-300 Nowy Sącz ul. Janusza Kusocińskiego 47

Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.