Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
06.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczeń socjalno-biurowych w Obwodzie Drogowym w Babicach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-40/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 93/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 24.06.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Remont pomieszczeń socjalno-biurowych w Obwodzie Drogowym w Babicach"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Budowlana FAWORYT Andrzej Zaitz Zubrzyca Dolna 177A, 34-484 Zubrzyca Górna

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.