Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
09.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-43/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 98/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 29.06.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Piotr Wójcik EL-KRAK P.P.U-H. z siedzibą ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.