Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
13.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy jakościowej ryzyka) dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, dla projektu „Zachodnia obwodnica Zielonek
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-20/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 39/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 01.04.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy jakościowej ryzyka) dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, dla projektu „Zachodnia obwodnica Zielonek"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o. al. Rzeczypospolitej 27a/89, 02-972 Warszawa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.