Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
05.05.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Monitoring urządzeń transmisji alarmów pożarowych oraz usługi przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji p.poż w budynku administracyjnym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy ul. Głowackiego 56
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-7/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 29/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 23.03.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Monitoring urządzeń transmisji alarmów pożarowych oraz usługi przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji p.poż w budynku administracyjnym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy ul. Głowackiego 56"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Centrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywłamaniowej KRAK-POŻ Sp. z o.o. ul. Ceglarska 15, 30-362 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.