Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
27.05.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Zakup narzędzi i materiałów do prac utrzymaniowych na drogach, materiałów warsztatowych, akcesoriów do samochodu, kruszyw, farb i rozcieńczalników oraz rękawic roboczych”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-4/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
NUMER UMOWY: 13/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 26 maja 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zakup narzędzi i materiałów do prac utrzymaniowych na drogach, materiałów warsztatowych, akcesoriów do samochodu, kruszyw, farb i rozcieńczalników oraz rękawic roboczych”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: ANDRZEJ ŻÓŁTEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 34-404 Klikuszowa 89

Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.