Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.07.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części: Część V. Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie. Zadanie 1 – Droga wojewódzka nr 768, 964 – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie letniego utrzymania dróg
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-18/21
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 06.07.2021 r.
Numer umowy: 166/2021/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: ENIGMA GROUP Sp. z o.o. ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia

Przedmiot umowy: Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części: Część V. Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie. Zadanie 1 – Droga wojewódzka nr 768, 964 – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie letniego utrzymania dróg

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych