Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.07.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 780 z DP 1020K (ul. Patelskiego) i drogami gminnymi (ul. Św. S. Kostki i ul. Jana Pawła II) w m. Kwaczała – opracowanie wielowariantowej koncepcji
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-27/21
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
16.07.2021 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d9ade78f-9c09-4a58-a461-6b0d3505758f
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie27.21@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 194/2021/ZDW
Data zawarcia umowy: 12.08.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 780 z DP 1020K (ul. Patelskiego) i drogami gminnymi (ul. Św. S. Kostki i ul. Jana Pawła II) w m. Kwaczała – opracowanie wielowariantowej koncepcji

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: EKKOM Sp. z o.o. ul. dr J. Babińskiego 71 B, 30-394 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych