Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.07.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie przebudowy instalacji chłodniczych zewnętrznych w serwerowni ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-28/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 140/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 22.06.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonanie przebudowy instalacji chłodniczych zewnętrznych w serwerowni ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 "

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Piotr Wójcik P.P.U-H. EL-KRAK ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.