Data publikacji:
09.07.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – przebudowa DW 973 od mostu w m. Borusowa do nowoprojektowanej obwodnicy w m. Hubenice
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-30/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 146/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 29.06.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – przebudowa DW 973 od mostu w m. Borusowa do nowoprojektowanej obwodnicy w m. Hubenice"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : MC Inwest Marcin Calik ul. Gen. L. Okulickiego 59/113, 31-637 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


A.Kapusta