Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
20.08.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy jakościowej ryzyka) dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, dla projektu „Obwodnica Wolbromia etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa”.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-38/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 187/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 02.08.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy jakościowej ryzyka) dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, dla projektu „Obwodnica Wolbromia etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa”.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : OPTIMA Baca Robert ul. Przy Lesie 3, 87-134 Zławieś Mała

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.